Hoe hoog mag een schuur zijn zonder vergunning?

13 Dec Door Vergelijkhoveniers.nl

Hoe hoog mag een houten of stenen schuur zijn

Veel mensen herkennen het probleem van te veel rommel en te weinig opbergruimte in de tuin. Bijvoorbeeld voor het stallen van tuinmeubelen of misschien wel de fietsen, een scooter of het speelgoed van de kinderen. Een houten of stenen schuurtje bouwen in de tuin is dan een simpele en doeltreffende oplossing die bovendien goed betaalbaar is. Maar waar houdt u rekening mee, mag dit zonder vergunning, wat is de maximale hoogte en hoe zit het met de erfgrens? U krijgt hier antwoord op al uw vragen.

Dit is wat u moet weten over de maximale hoogte van een schuurtje in de tuin:

De hoogte van een schuurtje is afhankelijk van de bouw. Kiest u voor een aanbouw of bijbouw in de achtertuin. Hieronder leest u wat het verschil is en met welke regelgeving u rekening houdt.

 • Wat is het verschil tussen een aanbouw of bijgebouw?
 • Hoe hoog mag een schuurtje zijn als aanbouw?
 • Hoe hoog mag een schuurtje zijn als bijgebouw?

Wat is het verschil tussen een aanbouw of bijgebouw?

Wanneer u zich afvraagt: Hoe groot mag mijn schuur worden? Dan moet er eerst gekeken worden naar de bouw (aanbouw of bijgebouw). Voor de maximale hoogte gelden namelijk andere regels. Maar wat is het verschil?

Een aanbouw (of uitbouw) is een gebouw dat aan de woning gebouwd is en via de woning bereikbaar is. Dit kan een schuur zijn, maar ook bijvoorbeeld een serre of keuken. In tegenstelling tot een bijgebouw staat de aanbouw in directe verbinding met de woning. Staat de schuur los en kan deze alleen via buiten bereikt worden? Dan spreekt men over een bijgebouw.

"Niet alleen de maximale hoogte van een schuurtje is belangrijk. Let ook op alle andere regels die gelden"

Hoe hoog mag een schuurtje zijn als aanbouw?

Kiest u voor een schuurtje als aanbouw en wilt u deze zonder vergunning in de tuin plaatsen? Dan gelden de onderstaande regels. Bij de wens om van deze regels af te wijken heeft u dus wel een vergunning nodig.  

Maximale hoogte en diepte van een schuur als aanbouw

 • Het schuurtje mag niet hoger dan 4 meter zijn.
 • De schuur mag niet meer dan 25 cm boven de eerste verdiepingsvloer uitsteken.
 • Vanaf de gevel gemeten mag de schuur niet dieper dan 250 cm zijn.

Overige regelgeving om rekening mee te houden

Naast de maximale hoogte van het schuurtje als aanbouw is er meer regelgeving om rekening mee te houden. U leest het hieronder.

 • Tussen de schuur en de openbare weg of openbaar groen moet minimaal 100 cm afstand bewaart zijn. Voor een hoekhuis gelden andere regels. U mag dan namelijk ook aan de zijkant van uw woning bouwen. Dit mag echter alleen vergunningvrij wanneer het zijerf niet aan de openbare weg of groen grenst. Bovendien moet u ook hier 100 cm afstand bewaren tot het volgende perceel.
 • Na de bouw van het schuurtje mag uw tuin niet meer dan voor de helft bebouwd zijn.
 • De schuur moet als doel hebben “het vergroten van het woongenot”
 • Uw woning moet permanent bewoond zijn
 • Uw woning mag geen monument, recreatiewoning of beschermd stadsgezicht status hebben.
 • Het schuurtje moet er fatsoenlijk uitzien.
 • Volg de technische eisen van het bouwbesluit op.

Hoe hoog mag een schuurtje zijn als bijgebouw?

Een schuurtje kan ook als bijgebouw geplaatst worden. Dit houdt in dat de schuur als een los bijgebouw in de tuin staat. De regels bij deze bouw lijken sterk op de regels van een schuur als aanbouw. Toch zijn er belangrijke verschillen. Met name met betrekking tot de maximale hoogte en het oppervlak. Hieronder leest u onder welke voorwaarden u het schuurtje vergunningvrij mag plaatsen.

Maximale hoogte en diepte van een schuur als bijgebouw

 • Hoe groot mag je schuur zijn: het schuurtje mag niet hoger dan 3 meter zijn.
 • De grootte is afhankelijk van uw tuin tuingrootte en de reeds aanwezige bouwwerken. Het totaal aan vierkante meters van overkappingen en bijgebouwen zoals schuurtjes mogen maximaal 30 m2 bedragen.
 • Is het schuurtje groter dan 10 vierkante meter? Dan moet u een meter vrijhouden tot de erfgrens van de buren.

Overige regelgeving voor schuurtjes als bijgebouw

Naast de maximale hoogte en afmetingen voor schuurtjes als bijgebouw moet u ook met andere regelgeving rekening houden. Lees het hieronder.

 • Maximaal 1 bouwlaag
 • Tussen de schuur, de openbare weg en openbaar groen dient 100 cm afstand bewaart te worden. Dat geldt ook voor een hoekwoning waarbij de schuur in de zijtuin gebouwd wordt.  
 • Het doel van de schuur is het vergroten van het woongenot.
 • Het schuurtje mag niet bij een monument of recreatiewoning gebouwd worden. Ook een woning met beschermd stadsgezicht is altijd vergunningsplichtig.
 • Op de erfgrens mag u niet bouwen zonder vergunning en toestemming van de buren.
 • Hoe groot mag mijn schuur zijn? Dat is afhankelijk van het tuinoppervlak. Nadat het schuurtje staat, mag niet meer dan de helft van de tuin volgebouwd zijn. Andere bijgebouwen en aanbouwen hierbij meegerekend.
 • Het schuurtje dient er fatsoenlijk en netjes uit te zien. Bovendien moet het schuurtje in het straatbeeld passen.