Bomen kappen? Hier vergelijkt u de offertes van hoveniers

13 Dec Door Vergelijkhoveniers.nl

Bomen kappen op een veilige manier

Professioneel bomen kappen is al tientallen jaren een beroep. Dat is niet voor niets. Het kappen van bomen is namelijk gevaarlijk werk. Vallende takken en een boom die neergaat kunnen ernstig letsel en schade veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de gereedschappen die gebruikt worden. Het wegkappen van een boom moet daarom op een veilige manier gedaan worden en door iemand die hier verstand van heeft. Bijvoorbeeld een hovenier bij u uit de buurt. Snel met een bedrijf bij u uit de buurt in contact komen? Start uw prijsvergelijk.

Waarom een boom kappen soms noodzakelijk is?

Het kappen van een boom gebeurt niet zomaar. Bekijk daarom hieronder de redenen om bomen te kappen. Kappen zonder kapvergunning, maar wel met meldingsplicht, is vrijwel altijd toegestaan in het geval van:

 • dode bomen
 • zieke bomen
 • gevaarlijke bomen (stormschade)
 • overlast door de boom (bijvoorbeeld belemmering van licht bij zonnepanelen)

Let op: kapt u om een andere reden? Controleer dan eerst of u een vergunning nodig heeft.

Bomen kappen? Dit is wat u moet weten:

Het kappen van een boom vereist een zorgvuldige aanpak. Wilt u goed voorbereid aan deze klus beginnen? Gebruik dan de onderstaande informatie:

 • Een boom kappen, mag dat zomaar?
 • Tot wanneer kunnen bomen het beste gekapt worden?
 • Gereedschap en materiaal om bomen te kappen
 • Een boom kappen, hoe doe je dat? (10 stappen)
 • Tips bij het kappen van bomen
 • Hoeveel kost een boom kappen?
 • Veelgestelde vragen

Een boom kappen, mag dat zomaar?

Het kappen van een boom is niet zondermeer toegestaan. Er gelden namelijk verschillende regels waar u rekening mee moet houden. Op het niet naleven van de regels staan forse boetes. Wilt u illegaal bomen kappen voorkomen? Legaal een boom kappen doet u door regelgeving in het onderstaande overzicht na te leven:

 • Controleer altijd of u een vergunning nodig heeft. Ook als de boom in uw eigen tuin staat. Soms is een meldingsplicht voldoende, maar dit kan per boom anders zijn. Een dergelijke vergunning heet een omgevingsvergunning en de aanvraag hiervan kan bij de plaatselijke gemeente ingediend worden.
 • De flora en faunawet heeft bepaalt dat bomen tijdens het broedseizoen niet gekapt mogen worden. Het broedseizoen loopt ongeveer vanaf 15 maart tot en met juli. Deze wetgeving wordt door alle gemeenten gehanteerd. Heeft de boom geen nest? Dan mag er wel in de broedtijd gekapt worden.  
 • Voor het kappen van een beschermde of monumentale boom is altijd een vergunning nodig.
 • Bij een boom die op de erfgrens staat moeten beide huishoudens het eens zijn over het wegkappen voordat er een vergunning aangevraagd kan worden.

Bomen kappen gebeurt bij voorkeur in de zomer, herfst of winter

Tot wanneer kunnen bomen het beste gekapt worden?

De beste tijd om bomen te kappen is in de periode van juli tot 15 maart. Vermijd in ieder geval de maanden april, mei en juni. Hiermee voorkomt u grotendeels dat u tijdens het broedseizoen kapt. Een boom met een actief nest mag namelijk niet gekapt worden.

Het beste seizoen om te kappen is daarom in de herfst of winter. In deze periode zijn de meeste bomen bladloos waardoor het kappen overzichtelijker is.

Gereedschap en materiaal om bomen te kappen

Wilt u een grote of kleine boom op een veilige manier kappen? Goed materiaal en het juiste gereedschap is dan van essentieel belang. Huurt u een hovenier in? Dan hoeft u de materialen niet zelf te huren of aan te schaffen. Bovendien hoeft u zich bij het inhuren van een hovenier geen zorgen te maken over de verzekering, mocht er onverhoopt iets mis gaan. Wilt u de boom zelf kappen? Gebruik dan het onderstaande overzicht. Hiermee waarborgt u uw eigen veiligheid en die van de omgeving.

Algemene benodigdheden

 • tuinhandschoenen
 • veiligheidsbril
 • veiligheidshelm
 • tuinkleding
 • takkenschaar
 • takkenzaag
 • kettingzaag
 • bijl
 • container
 • lange touwen

Optionele benodigdheden - bij hoge of hoogstammige bomen

 • kraan
 • hoogwerker
 • versnippermachine
 • materialen om te klimmen
 • ladder

Tip: wij willen u erop attenderen dat het kappen van bomen niet zonder enig risico is. Beschikt u niet over de juiste materialen en heeft u geen ervaring met deze klus? Huur dan altijd een professionele hovenier in.

Een boom kappen, hoe doe je dat? (10 stappen)

Wilt u goed voorbereid aan de klus beginnen en geen fouten maken? Gebruik dan het onderstaande stappenplan. Hierin vindt u de benodigde instructies.

Stap 1 - Vergunning nodig of niet?

Voor het kappen van een boom binnen de bebouwde kom, in een eigen bos of op bouwgrond is het sinds 1 oktober 2010 verplicht om een vergunning aan te vragen. De gemeente bepaalt of u vergunningsvrij mag kappen of dat de aanvraag doorgezet moet worden. Is dat het geval? Dan krijgen buurtbewoners de tijd om, met behulp van een bezwaarschrift, bezwaar te maken.

Woont u buiten de bebouwde kom dan staat de boom op bosgrond. Dat geldt ook voor de meeste bomen langs de snelweg. In die gevallen vallen de bomen onder de Boswet en moet de kap vooraf gemeld worden bij de provinciale boswetambtenaar.

Stap 2 - Bepaal of u de klus zelf kan uitvoeren

Een boom kappen is risicovol werk. De kans op schade of letsel is altijd aanwezig. Bepaal daarom vooraf of u de klus zelf kan en moet gaan uitvoeren. Vraag uzelf kritisch af of u over de juiste middelen en ervaring beschikt om de boom veilig te kappen. Zonder ervaring een boom kappen is namelijk sterk af te raden.

Omdat professionele hoveniers over de juiste middelen beschikken en veel ervaring hebben, kappen zij uw boom veilig en snel weg. Bovendien is het huren of kopen van de benodigde materialen vaak duur is. Het inhuren van een hovenier is daarom meestal de goedkoopste oplossing. Indien gewenst kunnen zij ook het hout voor u afvoeren. Uw boom laten kappen?

Stap 3 - Gereedschap en materiaal klaarleggen

Heeft u besloten om zelf de boom te kappen? Dan wordt de voorbereiding gestart. In deze stap legt u alle benodigdheden klaar.  

Stap 4 - Dunne takken verwijderen

Om schade aan de omgeving te voorkomen worden eerst enkele kleine takken verwijderd. Voor het verwijderen van takken moet er geklommen worden. Doet u dit zelf? Zorg er dan voor dat u goed gezekerd bent.  

Stap 5 - Grote takken verwijderen

Om de valrichting voor te bereiden moet de boom aan één kant lichter gemaakt worden. Dit wordt gedaan door enkele zware takken aan de andere kant van de valrichting te verwijderen.

Stap 6 - Touwen vastbinden

Voor de verdere voorbereiding van de valrichting worden hoog in de boom één of meerdere touwen bevestigd. Gebruik hiervoor touwen die minimaal 1,5 keer de lengte van de boom hebben.

Stap 7 - Inkeping maken

Om de boom weg te kappen wordt er een inkeping gemaakt. Dit is een techniek om de valrichting te bepalen. Op een hoogte van 50cm tot 100cm wordt met behulp van een bijl of kettingzaag een schuine snee in de boom gemaakt. De snede moet tot iets verder dan de helft van de stam reiken. Vervolgens wordt er van onderaf een tweede snede gemaakt. Deze loopt recht naar het uiteinde van de eerste snede. Zodra de twee punten elkaar raken is de inkeping klaar. Let op: de boom kan nu al gaan hellen.  

Stap 8 - Omgeving controleren

Voordat de boom neer gaat wordt een laatste controle uitgevoerd. In deze controle wordt bekeken of de omgeving veilig is. Staat iedereen buiten het bereik van de boom? Dan kan gekapt worden.

Stap 9 - De boom kappen

In de laatste stap wordt de boom daadwerkelijk gekapt. Eerst wordt het sein gegeven dat de touwen strakker getrokken kunnen worden. Vervolgens wordt de inkeping verwijderd waarna het laatste stuk in de stam ook doorgezaagd wordt. De boom valt nu netjes in de gewenste valrichting. Tijdens het neergaan kan de boom bijgestuurd worden door aan de touwen te trekken.

Optioneel

Na het kappen kunt u de wortels laten zitten of de stronk verwijderen.

Stap 10 - hout afvoeren

Bij het kappen van een boom wordt de boom in delen gekapt. Het hout kan vervolgens voor een haard gebruikt worden, maar het is ook mogelijk om het hout af te voeren.

Tips bij het kappen van bomen

Omdat een boom kappen niet zonder risico is hebben wij 10 tips opgesteld. Met deze tips kunt u veilig werken. Wilt u kosten besparen? In de onderstaande tips zijn ook bespaartips opgenomen.

 1. Om te berekenen waar de boom terecht komt of om de hoogte van de boom te berekenen gebruikt u twee latten. Zet de eerste lat tegen uw voorhoofd. De andere lat plaatst u daar verticaal tegenaan. Loop vervolgens naar achter. Zodra de boom precies tussen de twee latten te zien is staat u op de plek waar de top van de boom na het kappen terecht komt.  
 2. Werk altijd met minimaal twee personen. Meer ogen zorgen voor een grotere veiligheid.
 3. Controleer de boom vooraf op zwakke plekken. Verkleurd hout kan duiden op een infectie en verzwakt hout. Ga daarom niet op een dergelijke tak staan.
 4. Gebruik een zaag met een zaagblad van 13 tot 15 inch.
 5. Gebruikt u een elektrische- of kettingzaag? Gebruik dan speciale zaagkleding. Dergelijke kleding laat de zaag vastlopen wanneer deze met de kleding in contact komt. Hiermee wordt ernstig letsel vaak voorkomen.
 6. Om te voorkomen dat de zaag in de inkeping vast komt te zitten gebruikt u een kunststof spie.  
 7. Een ladder is instabiel. Werk daarom nooit vanaf een ladder. Dat is gevaarlijk.
 8. Zaagt u de stam door? Plaats dan uw voeten ongeveer 50 tot 70 cm van de stam in een hoek van 45 graden.
 9. Voorkom dat u bij het neergaan van de boom achter de boom staat. De boom kan namelijk terugschieten.
 10. Wilt u uw boom laten kappen? Door hier prijzen te vergelijken bespaart u al snel 20% tot 40% op de kosten.

Hoeveel kost een boom kappen?

De kosten voor het kappen van een boom worden niet alleen bepaalt door de omvang van de boom. In de onderstaande opsomming leest u welke factoren nog meer invloed hebben op de prijs:

 • de kapmethode
 • de wens om het hout af te voeren, tot haardhout te verwerken of te versnipperen
 • standplaats van de boom (eenvoudig of moeilijk te bereiken)

Wilt u weten wat de exacte kosten op basis van uw wensen zijn? De aangesloten hoveniers berekenen de prijs graag vrijblijvend voor u. Start daarom direct uw prijsvergelijk via de onderstaande link.

Boom kappen wat kost dat ongeveer?

Heeft u voldoende aan alleen een prijsindicatie? Dan kunt u de onderstaande tabel gebruiken. Deze prijsindicaties zijn inclusief btw.

Boom en snoeimethode Prijs
< 6 meter €100,- tot €200,-
6 - 9 meter €200,- tot €500,-
> 9 meter vanaf €500,-
Wortels verwijderen Vanaf €50,- tot €100,-

Veelgestelde vragen

Hier leest u de meest gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Dan kunt u altijd contact opnemen.

Mag je bomen kappen op eigen grond?

Bomen die op eigen grond, in een voortuin, achtertuin, zijtuin of elders rondom de woning staan, staan mogen niet zonder meer gekapt worden. Voor deze bomen gelden de algemene regels. Zie stap 1 van ons stappenplan op deze pagina.

Hoe groot is de kans op een boete wanneer ik de boom zonder vergunning kap?

Jaarlijks maken gemeenten luchtfoto’s. Hierop is dan duidelijk te zien of er een boom gekapt is. De kans op een boete is daarom groot.

Kan ik beter mijn bomen kappen of snoeien?

Dat ligt geheel aan de situatie. Is de boom ziek, dood of staat de boom in de weg? Dan kan de boom beter gekapt worden. In veel gevallen is het snoeien van een boom voldoende.

Hoe kan ik op een goedkope manier mijn boom laten kappen

Wilt u de klus uitbesteden en toch kosten besparen om zo goedkoop mogelijk uit te zijn? Dat kan op verschillende manieren. Allereerst kunt u het afvoeren van het hout zelf uitvoeren. Ook het verwijderen van de wortels kunt u vaak zelf doen. Daarnaast is het mogelijk om kosten te besparen door de prijzen te vergelijken.

Ik ben huurder en wil een boom laten kappen in de tuin van mijn huurhuis, wie betaalt de rekening?

Indien de vergunningscheck is uitgevoerd en de huiseigenaar akkoord is met de kosten, dan zijn de kosten voor de de verhuurder.