Overhangende takken verwijderen? Vergelijk de prijzen van hoveniers!

13 Dec Door Vergelijkhoveniers.nl

Overhangende takken snoeien / verwijderen

Overhangende takken van uzelf of van de buren (buurman of buurvrouw) zijn een veelbesproken onderwerp. De overhangende takken van bomen, een haag en struiken zorgen namelijk vaak voor problemen, ruzies, gevaarlijke situaties of schade. Denk hierbij aan takken voor een brandgang, doorschietende wortels onder de tuin of stoep en takken die objecten raken. Daarnaast kunnen de takken voor overlast en burenhinder zorgen zoals vallende bladeren en schaduwvorming.

Bij het verwijderen van takken die boven uw grond hangen krijgt u met verschillende regels en vraagstukken te maken zoals: mogen overhangende takken van buren gesnoeid worden? Bovendien is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan om aansprakelijkheid, een geschil en een dagvaarding te voorkomen. Wilt u weten hoe u deze klus aanpakt en waar u rekening mee houdt? U leest het hier.  

Zelf snoeien of laten verwijderen?

Omdat u door snoeien, afzagen, afknippen of kappen een boom kunt beschadigen en aansprakelijk kan worden gesteld voor schade is het belangrijk om deze klus aan een hovenier uit te besteden. De kosten kunt u in de meeste gevallen op de boom eigenaar verhalen. Wilt u eenvoudig in contact komen met een hovenier (die u eventueel ook in dit proces begeleid)? Plaats dan gratis een klus en ontvang de prijzen en adviezen van hoveniers.

Overhangende takken? Dit is wat u moet weten:

 • Wat is een overhangende tak?
 • Wat zegt het burgerlijk wetboek / jurisprudentie?
 • Hoe pakt u deze klus aan?
 • Tips overhangende takken snoeien
 • Overhangende takken snoeien kosten (wie betaalt?)
 • Veelgestelde vragen

Wat is een overhangende tak?

Voordat u een overhangende tak weghaalt is het belangrijk om te weten wat de definitie van een overhangende tak is. Men spreekt van een overhangende tak wanneer een boom op het terrein van de buren of gemeentegrond (openbare weg / openbaar domein) staat waarbij één of meerdere takken over de erfgrens boven uw terrein hangen.

Voorkom aansprakelijkheid, lees u goed in en voer de klus uit of schakel een hovenier in

Wat zegt het burgerlijk wetboek?

Gelukkig heeft de wetgeving in het burgerlijk wetboek en het burenrecht een aantal simpele regels opgesteld. Deze uitspraken zijn in de vorm van een reglement terug te vinden. De regelgeving met betrekking tot overhangende takken van bomen of van struiken staat duidelijk vermeld in wetsartikel / arrest ofwel een vonnis van het burgerlijk wetboek (bw). Bekijk het Artikel 5:44 lid 1 hieronder.

“Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toe-eigenen.”

2 Degene op wiens erf wortels van een ander erf doorschieten, mag deze voor zover ze doorgeschoten zijn weghakken en zich toe-eigenen.”

Zoals ook bij het Juridisch loket te lezen is heeft de rechtspraak bepaalt dat u een overhangende tak aan uw kant van de erfafscheiding of perceelgrens mag snoeien, afknippen, afzagen of kappen. Daarvoor dient u wel enkele stappen te ondernemen om aansprakelijkheid achteraf te voorkomen. Dit wordt de "procedure overhangende takken" genoemd. De informatie in het stappenplan beantwoord ook meteen de vragen:

 • mag ik overhangende takken van buren snoeien?
 • mag ik de takken zelf snoeien?

Op basis van dit wetsartikel leggen wij u uit hoe u deze klus het beste aanpakt.

Hoe pakt u deze klus aan?

Het verwijderen van takken die overhangen is niet zonder risico. U verwijdert namelijk takken van een boom die niet van u is. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en precies te weten wat wel en niet is toegestaan. Met het onderstaande stappenplan kunt u deze klus op een vakkundige manier uitvoeren.

Stap 1: bent u woningeigenaar of woont u in een huurwoning?

Het artikel van het burgerlijk wetboek is alleen van toepassing op de eigenaar van de grond. Bent u huurder? Dan kunt u twee dingen doen.

 1. Uw buren vriendelijk vragen de takken te verwijderen
 2. Contact opnemen met uw huurbaas

Besluit u als huurder toch om zelf de takken te verwijderen? Dan kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat de boetes hierop erg hoog zijn en oplopen tot €10.000 euro of meer.

Stap 2 : contact opnemen met uw buren / gemeente

Meestal staat een boom in de tuin van de buren waardoor de boom hun eigendom is. In de deze stap vraagt u daarom uw buren de takken te snoeien. Dat kunt u in eerste instantie mondeling doen. Geef ook aan dat zij uw tuin mogen betreden voor het weghalen van de takken. Uw buren moeten immers de mogelijkheid krijgen om de takken te verwijderen. Bij uw verzoek is het belangrijk om ook een afspraak te maken wanneer de takken worden gesnoeid. Zo weten beiden partijen wat de afspraak is en wat de verwachtingen zijn.

Wordt de afspraak niet nagekomen? Dan doet u er verstandig aan om het verzoek schriftelijk in te dienen. Refereer in uw brief naar het eerdere verzoek en de afspraak om de takken te verwijderen en bied een redelijk termijn van 6 weken aan om de takken te verwijderen. Geef daarbij ook aan dat u bij geen gehoor zelf de takken weghaalt.

Verstuur de brief aangetekend en bewaar een kopie als bewijsstuk. Bij een eventueel conflict dat voor de rechtbank komt staat u een stuk sterker.

Let op: bij een monumentale boom, vaak een zeer oude boom, liggen de zaken anders. Zo mag u nooit de overhangende takken van een dergelijke boom snoeien zonder een vergunning.

Overhangende takken boom gemeente of bos

Is de boom eigendom van de gemeente (de zogenaamde gemeentebomen) zoals bijvoorbeeld een boom die in een bos, op straat of op de openbare weg staat? Dan kunt u dezelfde procedure als hierboven aanhouden.

Stap 3 - na 6 weken mag u de overhangende takken zelf snoeien

Indien u na 6 weken geen reactie heeft gekregen dan mag u de takken zelf snoeien. U mag daarbij alleen de takken boven uw grond snoeien. Kortom, boven uw deel van de erfgrens. De erfdienstbaarheid is hierbij leidend. Bij takken van een heg mag u de takken tot de erfafscheiding terugsnoeien.

Bij het verwijderen van takken die overhangen is het aan te raden om een hovenier in te schakelen. Hiermee beperkt u de kans op schade. Het snoeien van de boom, struik of coniferen mag namelijk geen schade opleveren. Gebeurt dit wel? Dan bent u aansprakelijk en kunnen kosten voor herstel op u verhaald worden. Voorkom dit en huur altijd een hovenier in. Hieronder vult u uw postcode in en vergelijkt u eenvoudig de prijzen van hoveniers uit uw eigen regio.

Tips overhangende takken snoeien

Hieronder volgen zes handige tips waarmee u problemen voorkomt en die voor extra verduidelijking zorgen.

 1. Overhangende takken zijn een inbreuk op het eigendomsrecht. De eigenaar van het terrein (de persoon die hinder ervaart) kan daarom naar de rechter stappen om te eisen dat de takken worden verwijderd.
 2. Het is niet van belang of er sprake is van hinder. Het feit dat de takken in de ruimte komen van de ander is voldoende.
 3. Bij het snoeien of verwijderen van de takken moet rekening gehouden worden met het snoeiseizoen voor de desbetreffen boom.
 4. Gesnoeide / verwijderde takken en het fruit mogen behouden worden door degene die de werkzaamheden uitvoert.
 5. Het recht om takken te verwijderen kent geen verjaring.
 6. Er geldt geen minimale of maximale hoogte voor een overhangende tak. Alle takken (zowel hoge als lage takken) die over uw erf hangen mogen verwijdert worden.

Overhangende takken snoeien kosten (wie betaalt?)

Omdat de kans op schade aan de boom, struik of coniferen van uw buren altijd aanwezig is en u bij schade verantwoordelijk bent raden wij het aan om een hovenier in te huren. Daarmee dekt u zichzelf namelijk in en bent u er zeker van dat de werkzaamheden vakkundig uitgevoerd worden. Gelukkig is het laten snoeien van deze takken vaak helemaal niet duur.

Wie betaalt de kosten?

De kosten voor het snoeien of anderszins verwijderen van takken die overhangen zijn in principe voor de eigenaar van de boom. Wat de kosten zijn kan op voorhand niet precies gezegd worden. De kosten zijn namelijk van verschillende factoren afhankelijk. Denk daarbij aan de:

 • bereikbaarheid van de takken
 • hoogte van de takken
 • dikte van de takken
 • uurtarief van de hovenier
 • de wens om de takken ook af te voeren of niet

Veelgestelde vragen

Moet ik overhangende takken snoeien of verwijderen?

Takken die overhangen kunnen voor hinder, schade of overlast zorgen. Dit is echter niet noodzakelijk. Doet uw buur een verzoek tot het snoeien of verwijderen? Dan bent u verplicht hier gehoor aan te geven.

Mag mijn buurman overhangende takken snoeien?

Uw buur mag de takken die overhangen snoeien tot de erfgrens. Hierbij moet wel de procedure gevolgd worden die op deze pagina beschreven staat.